Certifieringar

Kursintyg från stiftelsen Silviahemmet: Demens – en grundutbildning
Kursen omfattar demenssjukdomar, symptomutveckling, medicinering, bemötande och kommunikation inom demensvården.
Läs mer om utbildningen på Silviahemmets webbplats.

Utmärkelser

Riksfinalist i årets nybyggare 2017.
Årets nybyggare är ett pris som delas ut i samarbete med Almi, SEB och Länsstyrelsen. Syftet med priset är att uppmärksamma framgångsrika entreprenörer med utländsk bakgrund. Priset dess ut av Hans Majestät Konungen på det kungliga slottet.
Läs mer om priset.

Robeir Saliba som skakar hand med kungen.