Hur fungerar egentligen mobil tandvård? Och är det ett fullgott alternativ till tandvård på klinik? Här får du svar på de vanligaste frågorna som vi brukar få från patienter, anhöriga och vårdpersonal om vår hemtandvård.

Vad är mobil tandvård?

Snabbvy Läs mer
Mobil tandvård är till för att kunna tillgodose de personer som har svårt för eller som inte kan ta sig …Läs mer

Vad är uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård?

Snabbvy Läs mer
Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård omfattar alla som bedömts ha ett omfattande och varaktigt omvårdnadsbehov. Uppsökande verksamhet Den uppsökande tandvården …Läs mer

Hur går en mobil tandläkarundersökning till?

Snabbvy Läs mer
För att vara berättigad till en mobil tandläkarundersökning, måste först munhälsobedömningen visa att patienten är i behov av nödvändig tandvård. …Läs mer

Vad kostar mobil tandvård?

Snabbvy Läs mer
Kostnaden för mobil tandvård i Stockholms Län är enligt hälso- och sjukvårdens taxa: 100 kronor per besök från tandhygienist 200 …Läs mer

Hur lång tid tar det?

Snabbvy Läs mer
Behandlingstid och antalet behandlingstillfällen varierar eftersom hänsyn alltid tas till patientens allmäntillstånd och samarbetsmöjligheter.

Vilka tandvårdsbehandlingar kan utföras i hemmet?

Snabbvy Läs mer
Vår mobila tandvård har i stort sett samma behandlingsutbud som våra fasta tandläkarmottagningar. Vi utför bland annat: Tandläkarundersökning Tandhygienistundersökning och …Läs mer

Var utförs behandlingen?

Snabbvy Läs mer
Behandlingen utförs där patienten så önskar, vilket vanligen är i patientens egna säng.

Är mobil tandvård lika bra som på fast klinik?

Snabbvy Läs mer
Ja! Mobil tandvård är precis lika bra som tandvård på våra fasta kliniker. Vi har mobil utrustning som motsvarar den …Läs mer

Vad kan man förvänta sig av besöket?

Snabbvy Läs mer
Den som behandlas av Flexidents tandvårdsteam kan alltid förvänta sig ett professionellt bemötande där patienten står i fokus. Vi tar …Läs mer

Varför är det viktigt med bra munhälsa?

Snabbvy Läs mer
Vår munhälsa kan vara kopplad till allvarligare sjukdomar. För att säkerställa att man håller munnen frisk är det därför viktigt …Läs mer