Hur fungerar egentligen mobil tandvård? Och är det ett fullgott alternativ till tandvård på klinik? Här får du svar på de vanligaste frågorna som vi brukar få från patienter, anhöriga och vårdpersonal om vår hemtandvård.

Vad är mobil tandvård?

Snabbvy Läs mer
Mobil tandvård är till för att kunna tillgodose de personer som har svårt för eller inte kan ta sig till …Läs mer

Vad är uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård?

Snabbvy Läs mer
Alla som har bedömts ha ett omfattande och varaktigt omvårdnadsbehov har rätt till en kostnadsfri munhälsobedömning en gång per år samt ett …Läs mer

Hur går behandlingen till?

Snabbvy Läs mer
Om munhälsobedömningen visar att patienten är i behov av nödvändig tandvård kommer ett tandvårdsteam ut till patientens hem och upprättar …Läs mer

Vad kostar det?

Snabbvy Läs mer
Kostanden är enlig hälso- och sjukvårdens taxa som är idag i Stockholms Län 200 kronor per besök från tandläkare, och …Läs mer

Hur lång tid tar det?

Snabbvy Läs mer
Behandlingstid och antalet behandlingstillfällen varierar eftersom hänsyn alltid tas till patientens allmäntillstånd och samarbetsmöjligheter.

Vilka behandlingar kan man utföra?

Snabbvy Läs mer
Vi kan genomföra i stort sett alla de behandlingar som i vanliga fall utförs på en fast klinik.

Var utförs behandlingen?

Snabbvy Läs mer
Behandlingen utförs där patienten så önskar, vilket vanligen är i patientens egna säng.

Blir vården lika bra som motsvarande behandling på fast klinik?

Snabbvy Läs mer
Ja. Vi har mobil utrustning som motsvarar den som finns på fast klinik, och kan därför garantera samma vård som …Läs mer

Vad kan man förvänta sig av besöket?

Snabbvy Läs mer
När du behandlas av Flexidents tandvårdsteam kan du alltid förvänta dig ett professionellt bemötande där patienten står i fokus. Vi …Läs mer

Behövs verkligen behandlingen?

Snabbvy Läs mer
Att en patient inte lider av ett smärttillstånd betyder inte nödvändigtvis att den är frisk. Idag vet vi, genom forskning, …Läs mer