Behövs verkligen behandlingen?

Att en patient inte lider av ett smärttillstånd betyder inte nödvändigtvis att den är frisk. Idag vet vi, genom forskning, att dålig munhälsa är starkt kopplad till en rad allvarliga sjukdomar, så som exempelvis demens och hjärt- och kärlproblematik. Sjukdomar i munnen bör därför alltid behandlas

Tillbaka till faq