Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Som vårdgivare är vi skyldiga att föra en patientjournal för varje patient.

Dina personuppgifter används för att ge dig god och säker vård samt för att följa upp verksamheten och säkerställa kvaliteten. Vissa uppgifter

måste också rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i journalen och sjukvårdsregister även utan ditt samtycke.

Detta är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter som vårdgivare. Vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt enligt Dataskyddsförordningen.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar.

Tillbaka till faq