Hur går behandlingen till?

Om munhälsobedömningen visar att patienten är i behov av nödvändig tandvård kommer ett tandvårdsteam ut till patientens hem och upprättar en terapiplan i samråd med patient och vårdpersonal. När en terapiplan är på plats genomförs behandlingen utifrån denna.

Tillbaka till faq