Hur länge bevaras personuppgifter?

Vårdgivare bevarar personuppgifter enligt Patientdatalagen (2008:355) och Dataskyddsförordningen i minst 10 år efter det att den sista anteckningen fördes in i journalen.

Tillbaka till faq