Vad är mobil tandvård?

Mobil tandvård är till för att kunna tillgodose de personer som har svårt för eller som inte kan ta sig till en traditionell tandvårdsklinik. Vi på Flexident har skapat förutsättningarna för att våra mobila tandvårdsteam istället ska kunna komma hem till patienten.

Mobil tandvård riktar sig huvudsakligen till:

  • Äldreboenden
  • Äldre som bor hemma
  • Personer som omfattas av Lagen om stöd och service och med viss funktionsnedsättning
  • Personer i livets slutskede

Genom att erbjuda mobil hemtandvård underlättar vi för de patienter som har svårt att förflytta sig. Med fullt utrustade team besöker vi patienten i sitt hem och behandlar hen där det är mest bekvämt, vare sig det är i deras stol eller säng.

Så här arbetar Flexident med mobil hemtandvård

Vi på Flexident åker ut till våra patienter och utför tandvårdsundersökningen på plats, vilket gör att patienten slipper krånglet med tidspassning, bilköer och färdtjänst. Med mobil tandvård kan man minska negativa faktorer som bland annat utmattning och oro. Då våra patienter ofta är extra känsliga för stress och förflyttningar, upplevs mobil hemtandvård som en stor trygghet av många.

Våra legitimerade tandhygienister och tandläkare utför både förebyggande och akuta behandlingar med mobil utrustning som kvalitetsmässigt motsvarar den som vi använder på vår tandvårdsklinik.

Vården planeras efter patientens behov och vi lägger stor vikt på att patienten också får förebyggande tandvård. Den vårdgivare som ansvarar för tandvården kommer att sätta upp regelbundna undersökningar av tandhygienister och tandläkare.

Krävs det ett tandvårdsstödsintyg för att få mobil tandvård?

Ja. För att kunna få mobil tandvård behöver patienten ett tandvårdsstödsintyg eftersom detta gör patienten berättigad till nödvändig tandvård. Liknande det system som gäller för hälso- och sjukvården, innebär nödvändig tandvård att ens tandvård finansieras av staten. Mobil hemtandvård omfattas alltså av högkostnadsskyddet.

Tandvårdstödsintyget utfärdas av kommunen eller av tandvårdsenheten och ges till den som har ett omfattande behov av vård och omsorg. Det är alltså inte patientens munhälsa som avgör om den har rätt till tandvårdsstödsintyget.

Vill du veta mer om vad som gäller i din kommun? Prata med hemtjänsten eller personalen på boendet, alternativt tandvårdsenheten eller biståndsenheten i din region. Är du eller en anhörig i behov av hemtandvård? Kontakta oss eller registrera mobil tandvård på vår hemsida.

Läs mer om mobil tandvård
Tillbaka till faq