Vad är uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård?

Alla som har bedömts ha ett omfattande och varaktigt omvårdnadsbehov har rätt till en kostnadsfri munhälsobedömning en gång per år samt ett tandvårdsstödsintyg (TVI) som berättigar dem till nödvändig tandvård hos valfri tandvårdsgivare.

Den uppsökande tandvården består av en munhälsobedömning och rådgivning om daglig munvård. Om munhälsobedömningen visar att det finns behov av vidare vård, så kallad nödvändig tandvård, får denne frågan om huruvida den har en behandlare eller önskar få en sådan tillsatt. Därefter bokas ett möte i hemmiljö med patient och vårdpersonal.

För mer info besök : Tandvårdsenheten Stockholm Läns Landsting

Tillbaka till faq