Vad är uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård?

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård omfattar alla som bedömts ha ett omfattande och varaktigt omvårdnadsbehov.

Uppsökande verksamhet

Den uppsökande tandvården består av en munhälsobedömning och rådgivning om daglig munvård. Om munhälsobedömningen visar att det finns behov av vidare vård, så kallad nödvändig tandvård, får denne frågan om huruvida den har en behandlare eller önskar få en sådan tillsatt. Därefter bokas ett möte i hemmiljö med patient och vårdpersonal.

Vårdgivarguidens hemsida kan du läsa mer om hur det går till och vilka personer en uppsökande verksamhet omfattar.

Nödvändig tandvård – tandvård som höjer livskvaliteten

Att vara smärt- och infektionsfri i munnen och att kunna tugga och äta bättre, är exempel på vad nödvändig tandvård kan innebära. Nödvändig tandvård är tandvård som höjer patientens livskvalité.

Tandläkar- och hygienistbehandlingarna ingår i den nödvändiga tandvården. Skulle patienten vara i behov av större behandlingar, behöver landstinget bedöma om detta ska klassas som nödvändig tandvård. Större behandlingar kan exempelvis innefatta:

  • Tandimplantat
  • Tandbroar
  • Tandkronor

Patienter med nödvändig tandvård har möjlighet att få en kostnadsfri munhälsobedömning en gång per år samt ett tandvårdsstödsintyg (TVI) som berättigar dem till nödvändig tandvård hos valfri tandvårdsgivare.

Läs mer om uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård eller kontakta oss för att boka nödvändig tandvård.

Tillbaka till faq