Varför är det viktigt med bra munhälsa?

Vår munhälsa kan vara kopplad till allvarligare sjukdomar. För att säkerställa att man håller munnen frisk är det därför viktigt att man genomgår regelbundna munhälsobedömningar. Att en patient inte lider av ett smärttillstånd betyder inte nödvändigtvis att den är frisk. Idag vet vi, genom forskning, att dålig munhälsa är starkt kopplad till en rad allvarliga sjukdomar, såsom exempelvis demens och hjärt- och kärlproblematik. Sjukdomar i munnen bör därför alltid behandlas för att säkerställa bra munhälsa.

Vad innebär god munhälsa?

Vår munhälsa påverkas av hur bra eller dåligt vi sköter den dagliga munvården. Munnens olika beståndsdelar fyller alla en viktig funktion och för att dessa delar ska fungera måste vi ha en god munhälsa.

4 tips för bättre munhälsa

  1. Tandborstning och användning av tandtråd bör utföras morgon och kväll. Det är också viktigt att tandborsten är mjuk och inte för gammal, då en sliten tandborste försämrar de rengörande egenskaperna.
  2. Användning av munspray fuktar torra slemhinnor och stimulerar salivbildningen vilket har bra effekt mot muntorrhet.
  3. För att stärka tandytorna är det bra att regelbundet använda fluorsköljning.
  4. Äldre personer har ofta nedsatt rörlighet i munnen vilket gör att det kan vara svårt att använda fluorsköljning. Istället kan man använda fluorgel som smörjs på tänderna med tandborsten.

Munnen har inte bara en viktig roll när vi äter, utan den har också en viktig roll när det kommer till vårt sociala liv. Med hjälp av tänder, tunga och läppar kommunicerar vi med andra.

Tillbaka till faq