Vanliga munhälsoproblem

Muntorrhet är mycket vanligt bland äldre. Detta beror på att munnens små spottkörtlar vars uppgift är att hålla munnens slemhinna fuktad – oavsett om vi äter eller inte – förlorar i funktion i takt med att man blir äldre. Detta får särskilt tydlig effekt om man är under behandling av läkemedel, då en vanlig biverkning av dessa är just muntorrhet.

En viktig funktion som saliven har är att späda ut de sura produkter som bildas i munnen när man äter och dricker. Har man för lite saliv utsätts tänderna lättare för syraangrepp och frätning, och risken för karies ökar.

Känseln och rörligheten i läppar, tunga och kinder minskar även den i takt med att åldern ökar. Detta medför att det kan vara svårt att själv känna om man har matrester kvar i munnen, vilket i sin tur kan öka risken för karies. En minskad rörlighet i munnen kan även det bidra till att munnens spottkörtlars aktivitet minskar enligt ovan, och munhälsan påverkas då negativt.

Även själva emaljen på tänderna åldras och blir hårdare med tiden. När emaljen blir mindre elastisk får den lättare sprickor, och detta i kombination med stora lagningar ger ökad risk för att tänderna kan gå sönder.

Med åldern blir slemhinnan i munnen tunnare och mer skör. Detta ökar risken för att sår kan uppkomma i munnen.

Föredrar du tandvård hemma?
Välkommen till oss på Flexident! 

Infektioner i kroppen sammanfaller inte sällan med infektioner i munnen, därför är det väldigt viktigt att upprätthålla sin kontakt med tandvården. För den som inte har möjlighet att själv komma till kliniken, finns det möjlighet att ta del av mobil hemtandvård genom oss på Flexident. Vi kommer till dig, istället för att du kommer till oss – vi gör både hembesök och besök på exempelvis äldreboenden. All tandvård som man vanligtvis kan få på klinik, kan man också få som likvärdig tandvård i hemmet. Vi sätter alltid patientens trygghet och välbefinnande i fokus, och utför högkvalitativ och patientsäker tandvård där patienten känner sig som mest bekväm.

Tips för god munhälsa

  • Daglig munvård bör utföras två gånger om dagen, efter frukost samt innan sänggående på kvällen. Tandborsten bör vara mjuk och inte sliten, då detta försämrar de rengörande egenskaperna betydligt, samt ökar risken för mekaniska skador på tandköttet.
  • Munspray och mungel med salivstimulerande egenskaper har dokumenterat mycket bra effekt mot muntorrhet.
  • Att regelbundet skölja med 0.2 procentig fluorlösning är bra för att stärka tandytorna och skyddar bra mot karies.
  • Om man har svårt att skölja med fluorlösning pga nedsatt rörlighet i munnen, vilket är vanligt bland äldre, kan man istället smörja fluorgel på tänderna med sin tandborste.