Fokus på symptomlindrande palliativ munvård

Munvård i livets slutskede är minst lika viktigt för den palliativa patienten, däremot har den palliativa munvården andra fokusområden.

Våra uppdrag för patienter i livets slutskede är ofta fokuserade kring olika typer av symptomlindring snarare än behandlingar, då det vanligtvis är av större vikt för patientens momentana livskvalitet att få just symtomlindring. Munvården kan exempelvis gå ut på att återfukta den ofta torra och sköra slemhinnan i munnen, hjälpa till vid rengöring, åtgärda protesskav och slipa vassa tänder. Ofta förekommer olika infektionstillstånd såsom orala svampinfektioner och andra inflammatoriska tillstånd som behöver uppmärksammas och symptomlindras.  Inte sällan medför dessa tillstånd sväljsvårigheter.

Flexident erbjuder konkret stöd med:

  • Rådgivning kring, och val av hjälpmedel för munvård
  • Hjälp med rengöring av munhålan
  • Bedömning av exempelvis infektionstillstånd eller andra inflammatoriska tillstånd i munhålan
  • Bedömning och rådgivning kring smärttillstånd eller sväljsvårigheter.

Tack vare vår mobila tandvård är vi flexibla och har alltid möjlighet att snabbt nå ut till patienten vid akuta behov.

Tveka inte att höra av er till oss om ni har några frågor och funderingar eller behöver boka in ett besök.

Varmt välkomna att kontakta oss för mer information.