Registrering för mobil tandvård

Ja tack! Jag vill ha min tandvård utförd i hemmet av Flexident mobil tandvård.

    Uppgifter patient    Uppgifter kontaktperson (valfritt)

    Genom att klicka på skicka-knappen godkänner du att vi sparar dessa uppgifter i vårt patientregister. Uppgifterna kommer att hanteras konfidentiellt enligt personuppgiftslagen (PUL/GDPR) och kommer inte att lämnas ut till tredje part. Önskar du att vi raderar uppgifterna från vårt patientregister kan du närsomhelst kontakta oss på es.tn1701450298edixe1701450298lf@of1701450298ni1701450298 eller ringa 08-562 97 277.