Registrering för mobil tandvård

Ja tack! Jag vill ha min tandvård utförd i hemmet av Flexident mobil tandvård.

    Uppgifter patient    Uppgifter kontaktperson (valfritt)

    Genom att klicka på skicka-knappen godkänner du att vi sparar dessa uppgifter i vårt patientregister. Uppgifterna kommer att hanteras konfidentiellt enligt dataskyddsförordning (GDPR) och kommer inte att lämnas ut till tredje part. Önskar du att vi raderar uppgifterna från vårt patientregister kan du närsomhelst kontakta oss på es.tn1721019601edixe1721019601lf@of1721019601ni1721019601 eller ringa 08-562 97 277.