Registrering för mobil tandvård

Ja tack! Jag vill ha min tandvård utförd i hemmet av Flexident mobil tandvård.

    Uppgifter patient    Uppgifter kontaktperson (valfritt)    Genom att klicka på skicka-knappen godkänner du att vi sparar dessa uppgifter i vårt patientregister. Uppgifterna kommer att hanteras konfidentiellt enligt personuppgiftslagen (PUL/GDPR) och kommer inte att lämnas ut till tredje part. Önskar du att vi raderar uppgifterna från vårt patientregister kan du närsomhelst kontakta oss på es.tn1656979667edixe1656979667lf@of1656979667ni1656979667 eller ringa 08-562 97 277.