Vilken vård kan våra tandläkare och tandhygienister ge direkt på äldreboendet?

De allra flesta åtgärder och ingrepp som vi utför på vår tandläkarklinik, kan vi också utföra i hemmet på ert äldreboende.

Vi utför bland annat:

  • Tandläkarundersökning – där vi också har möjlighet att ta röntgen direkt på plats med direkt digital framkallning.
  • Tandhygienistundersökning och tandstensborttagning – tandsten och tandköttsinflammation är vanligt förekommande, men viktigt att hålla efter då det annars kan lägga grund till andra orala problem såsom tandlossning.
  • Lagningar – Karies eller ”hål i tanden” är ett problem som uppkommer av bakterier som fått ligga för länge på tandytan och producera tillräckligt stor mängd skadlig syra. Vi utför alla typer av lagningar vars behov uppkommit till följd av karies eller tandfraktur – och vi ger förstås även tips på sätt för patienten att förebygga ytterligare karies.
  • Tandextraktioner – en tandextraktion, dvs att dra ut en tand, kan vara nödvändigt exempelvis till följd av tandlossning, omfattande tandfraktur eller en långt gången infektion. Inte sällan föranleder dessa tillstånd smärta.Vi kan både utföra själva extraktionen på ert äldreboende, men våra tandläkare delger också patienten och även personalen på äldreboendet råd och hjälpmedel för vidare nödvändig munvård eller tillsyn efter ett ingrepp. Detta är förstås särskilt viktigt efter ingrepp som en tandextraktion.
  • Protesframställningar – För de patienter som är i behov av tandproteser, eller kanske har behov av en ny tandprotes – utför vi både nödvändiga förundersökningar, utprovningar, samt framställning av tandprotesen direkt på äldreboendet, och ansvarar även för rådgivning.

Vill du ha mer information? Kanske vill du veta mer om hur vi på Flexident kan utföra våra behandlingar inom tandvård på just ert äldreboende? Tveka inte att ta kontakt med oss så berättar vi mer!