Vanliga frågor och svar om mobil tandvård

Hur fungerar egentligen mobil tandvård? Och är det ett fullgott alternativ till tandvård på klinik? Här får du svar på de vanligaste frågorna som vi brukar få från patienter, anhöriga och vårdpersonal om vår hemtandvård.

Vad är mobil tandvård?

Mobil tandvård är till för att kunna tillgodose de personer som har svårt för eller inte kan ta sig till en traditionell tandvårdsklinik. Vi har skapat förutsättningarna för att våra mobila tandvårdsteam istället ska kunna komma hem till patienten. Med fullt utrustade team besöker vi patienten i sitt hem och behandlar hen där de är mest bekvämast, vare sig det är i deras stol eller säng.

Läs mer om vår mobila tandvård

Vad är uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård?

Alla som har bedömts ha ett omfattande och varaktigt omvårdnadsbehov har rätt till en kostnadsfri munhälsobedömning en gång per år samt ett tandvårdsstödsintyg (TVI) som berättigar dem till nödvändig tandvård hos valfri tandvårdsgivare.

Den uppsökande tandvården består av en munhälsobedömning och rådgivning om daglig munvård. Om munhälsobedömningen visar att det finns behov av vidare vård, så kallad nödvändig tandvård, får denne frågan om huruvida den har en behandlare eller önskar få en sådan tillsatt. Därefter bokas ett möte i hemmiljö med patient och vårdpersonal.

För mer info besök : Tandvårdsenheten Stockholm Läns Landsting

Hur går behandlingen till?

Om munhälsobedömningen visar att patienten är i behov av nödvändig tandvård kommer ett tandvårdsteam ut till patientens hem och upprättar en terapiplan i samråd med patient och vårdpersonal. När en terapiplan är på plats genomförs behandlingen utifrån denna.

Vad kostar det?

Kostanden är enlig hälso- och sjukvårdens taxa som är idag i Stockholms Län 200 kronor per besök från tandläkare, och 100 kronor per besök från tandhygienist. Frikort gäller.

Läs mer om kostnaden med tandvårdsstödsintyg här

Hur lång tid tar det?

Behandlingstid och antalet behandlingstillfällen varierar eftersom hänsyn alltid tas till patientens allmäntillstånd och samarbetsmöjligheter.

Vilka behandlingar kan man utföra?

Vi kan genomföra i stort sett alla de behandlingar som i vanliga fall utförs på en fast klinik.

Läs mer om våra behandlingar här.

Var utförs behandlingen?

Behandlingen utförs där patienten så önskar, vilket vanligen är i patientens egna säng.

Blir vården lika bra som motsvarande behandling på fast klinik?

Ja. Vi har mobil utrustning som motsvarar den som finns på fast klinik, och kan därför garantera samma vård som patienten skulle ha fått annars. Skulle inte kvaliteten leva upp till den standarden skulle den inte få genomföras i hemmiljö.

Vad kan man förvänta sig av besöket?

När du behandlas av Flexidents tandvårdsteam kan du alltid förvänta dig ett professionellt bemötande där patienten står i fokus. Vi tar den tid som behövs och stressar inte. Målet är att alltid leverera hög kvalitativ tandvård där patienten i slutet av behandlingen är infektionsfri, smärtfri, har god tuggfunktion och ett gott välbefinnande. Du kan också förvänta dig en individuell behandlingsplan där uppföljning ingår. Vår personal är trevlig, empatisk och vidareutbildad inom sjukdomstillstånd som inte bara berör tänder, utan även andra vanliga sjukdomar som vår patientgrupp ofta lider av.

Behövs verkligen behandlingen?

Att en patient inte lider av ett smärttillstånd betyder inte nödvändigtvis att den är frisk. Idag vet vi, genom forskning, att dålig munhälsa är starkt kopplad till en rad allvarliga sjukdomar, så som exempelvis demens och hjärt- och kärlproblematik. Sjukdomar i munnen bör därför alltid behandlas.