Utbildningar inom munvård och oral hälsa

Vi på Flexident erbjuder kostnadsfria utbildningar för all personal på det särskilda boendet, både för de i rollen som sjuksköterska, undersköterska, palliativa ombud eller andra som jobbar inom vården. En utbildning i munvård och orala hälsotillstånd är av största vikt för att känna till hur munvården ska skötas på optimalt ett sätt, men likaså för att en oral ohälsa ofta hänger samman med hälsoproblem i allmänhet. 

Skräddarsydda utbildningar inom munvård

Vi erbjuder både grundläggande utbildningar om sjuka och friska tillstånd i munhålan, och även mer specifika utbildningar anpassade till just er verksamhet. 

  • Munvårdsutbildning för omvårdnadspersonal – En basal utbildning i första hand riktad till undersköterskor och vårdpersonal. I utbildningen ingår teori och praktik med råd och vägledning i hur man som omvårdnadspersonal kan sköta den dagliga munvården, samt om olika symptom och sjukdomar som kan förekomma i munhålan. En god grundkunskap i munvård ger en trygg personal, och ökad insikt om hur tillstånd i munhålan påverkar patienter i den dagliga vården.
  • ROAG – En utbildning främst riktad till sjuksköterskor. ROAG står för ”Revised Oral Assessment Guide” och är ett verktyg som används i bedömningen av en patients munhälsa. Med hjälp av ROAG graderar man munhälsan från friskt till sjukt med hjälp av en gradering från 1-3. I kursen får du både hjälpmedel och gott om praktiska tips. 
  • Palliativ munvård – En utbildning som riktar sig till både sjuksköterskor, palliativa ombud, men även undersköterskor och omvårdnadspersonal. Utbildningen rör både teori och praktik samt etiska dilemman och frågeställningar som kan uppkomma kring munvård i ett palliativt skede. 
  • Orala hälsan och hur den påverkar den allmänna hälsan – En utbildning som samlar bakgrund och kunskap kring allmän hälsa och hur den orala hygienen kan påverka den allmänna hälsan. Utbildningen riktar sig främst till sjuksköterskor. 

Målet med våra utbildningar är att öka kunskapen och säkerheten kring orala hälsotillstånd och rutiner kring munvård, för att kunna ge så bra förutsättningar som möjligt för vårdpersonal att förebygga oral ohälsa – och även allmän ohälsa – i god tid. Samtliga av våra utbildningar är kostnadsfria och varvar teori med praktik, samt är alltid interaktiva med flertalet kliniska bilder. 

Välkomna att kombinera och skräddarsy en utbildning som passar just ert schema och era önskemål! Hör av dig till oss på Flexident så berättar vi mer!