Grundläggande munvårdsutbildning till omvårdnadspersonal

En oral hälsa är absolut nödvändig för att upprätthålla en god allmänhälsa och välbefinnande. Detta gäller förstås för alla människor oavsett ålder eller riskgrupp, men blir extra tydligt inom äldrevården och inte minst hos individer med funktionshinder. 

Målet med kursen Munvårdsutbildning är att stärka personalen på boendet och inge en ökad trygghet att i rollen som undersköterska och omvårdnadspersonal även ha god kompetens och kunskap inom oral hälsa och munvård, både teoretiskt men också praktiskt. 

Flexidents Munvårdsutbildning är en grundläggande utbildning som innefattar både teori och praktiska råd. I första hand är utbildningen riktad till undersköterskor och omvårdnadspersonal. 

I utbildningen ingår:

  • Hur det ser ut i munnen vid god oral hälsa
  • De vanligaste orala sjukdomarna/tillstånden 
  • Kostens betydelse för den orala hälsan
  • Smärtskattning och att tolka signaler vid olika orala tillstånd
  • Munhålans förändringar med stigande ålder
  • Vilka tandkonstruktioner finns samt skötseln av dessa
  • Vilka hjälpmedel finns för utförande av munvård
  • Utförande av munvård med praktisk övning

En god grundkunskap i munvård ger en trygg vårdpersonal, och ökad insikt om hur tillstånd i munhålan påverkar patienter i den dagliga vården. 

Vill du veta mer om Flexidents utbildningar? Välkommen att ta kontakt med oss på Flexident, så tar vi tillsammans fram en skräddarsydd utbildning för just er verksamhet – när det passar er!