Munhygien och allmän hälsa

En god oral hälsa är av största vikt för att upprätthålla en god allmän hälsa. Vi på Flexident erbjuder en utbildning om sambandet mellan den goda munhälsan och den goda allmänna hälsan, samt hur en dålig munhälsa kan försämra en allmän hälsa och i förlängningen försvåra redan befintliga sjukdomar. Vår utbildning riktar sig främst till sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

En god munhygien ger en god allmän hälsa

Det finns många samband mellan en god munhälsa och en god livskvalitet:

  • En dålig munhälsa och förlorade tänder kan leda till sämre tuggförmåga vilket gör det svårare att äta viss typ av mat – > kan leda till nutritionsbrist 
  • Plackbeläggningar, karies och tandlossning innebär bakterietillväxt i munhålan. Dessa bakterier kan sprida sig till andra organ och leda till en rad sjukdomar
  • Diabetes: Förbättring av munhälsan och munhygienen tycks ha en positiv effekt på blodsockernivåerna, jämförbar med vissa läkemedel
  • Kroniskt njursjuka riskerar en snabbare sjukdomsprogression om tandhälsan är påverkad p.g.a. nedsatt immunförsvar.

Vill du veta mer om Flexidents utbildningar? Välkommen att kontakta oss vi anpassar gärna en skräddarsydd utbildning som passar just er verksamhet – datum och tid bestämmer ni!