Utbildning i bedömning enligt ROAG

Vi på Flexident erbjuder en utbildning riktad främst till sjuksköterskor, i bedömningsverktyget ROAG. ROAG står för ”Revised Oral Assesment Guide” och är ett bedömningsverktyg för sjukvården, lämpligt att tillämpas i arbetet med munhälsovård för äldre.

Med hjälp av ROAG får sjukvårdspersonalen på exempelvis äldreboendet ett verktyg, för att i förebyggande syfte kunna göra en bedömning av patientens orala hälsa. Det kan till exempel vara bra att göra en sådan första ROAG-bedömning i samband med inskrivning på ett äldreboende. Här kan du läsa mer om ROAG.

Bedömning enligt ROAG

I ROAG kan sjukvårdspersonalen bedöma patientens munhälsa och kategorisera den enligt en gradering från 1-3. 

  • Grad 1 innebär en frisk/normal munhälsa 
  • Grad 2 innebär en rekommendation att vissa åtgärder bör vidtas. Dessa är dock möjliga att utföra av sjukvårdspersonalen själva (med hjälp av instruktioner i ROAG-systemet) 
  • Grad 3 innebär att vissa åtgärder måste vidtas, och att en tandhygienist eller tandläkare bör tillkallas. 

Under utbildningen får de deltagande information om vilka munvårdsåtgärder som finns, och vi tränar tillsammans på bedömning enligt ROAG, med hjälp av kliniska bilder. 

En god grundkunskap i munvård tillsammans med ett effektivt verktyg som ROAG att använda sig av i sin bedömning, ger en bra trygghet för vårdpersonalen. Det ger också en viktig ökad insikt om hur de olika tillstånden i munhålan kan påverka patienter i den dagliga vården. 

Vill du ha mer information om Flexidents utbildningar? Välkommen att ta kontakt med oss på Flexident, vi anpassar gärna en skräddarsydd utbildning för just er verksamhet, vid den tidpunkt som passar er!