Utbildning i palliativ munvård – munvård i livets slutskede

Vi erbjuder utbildning i palliativ munvård, riktad till både sjuksköterskor, palliativa ombud samt sjuksköterskor/omvårdnadspersonal. Här kan du läsa mer om hur vi på Flexident arbetar kring munvård i livets slutskede.

Patientorienterad och symptomlindrande palliativ munvård

Att utforma en bra vård vid palliativ munvård är av största vikt, eftersom den orala hälsan hänger nära samman med den allmänna. Palliativ munvård fokuserar dock, till skillnad från allmän munvård, på olika typer av symptomlindring snarare än behandlingar. 

Munvården kan till exempel innefatta rengöring och en återfuktning av patientens ofta sköra slemhinna i munnen. Det kan också innebära kontroll av protesers passform, vilken kan ändras vid viktnedgång eller ökat sängläge, för att undvika protesskav och liknande problem. 

I Flexidents utbildning ingår:

  • Teoretisk kunskap i palliativ munvård
  • Vanligt förekommande tillstånd i munnen vid palliativt skede och hur dessa i möjligaste mån kan åtgärdas av personal på boendet
  • Praktiska tips, rådgivning kring val av hjälpmedel för munvård 
  • Att göra en smärtuppskattning 
  • Kunskap och rådgivning kring etiska dilemman som brukar uppstå vid/inför palliativ munvård

Munhälsa är en viktig hälsoaspekt livet ut. På Flexident sätter vi stort värde i att sprida kunskapen om att främja och lindra besvär för patienter, inte minst i livets slutskede. 

Varmt välkomna att kontakta oss och bestämma tid för en skräddarsydd utbildning som passar just er verksamhet!