Om Flexident

Vi på Flexident erbjuder professionell och personlig tandvård – på den plats som passar våra patienter bäst – till exempel på vår tandvårdsklinik eller i patientens eget hem. Vi erbjuder mobil tandvård i hela Stockholm, vilket innebär att vi vid behov kommer ut till våra patienter och utför tandvårdundersökningen på plats i patientens egen hemmiljö eller på äldreboendet.

Vi riktar oss främst till personer inom äldreomsorgen, och till personer som omfattas av Lagen om stöd och service, och med viss funktionsvariation (LSS). Den som har bedömts ha ett omfattande och varaktigt omvårdnadsbehov, har rätt till en kostnadsfri munhälsobedömning och ett tandvårdsstödsintyg. Med tandvårdsstödsintyget (TVI) kan man som patient själv välja tandvårdsgivare. Läs mer om vår mobila tandvård här. 

Mobil tandvård – eller på vår tandvårdsklinik i Bromma 

På Flexident sätter vi alltid patienten och dennes enskilda behov i första rummet. Då vår patientgrupp många gånger är känslig för förflyttning – man kanske har svårt att gå eller känner sig stressad inför resan till och från sin tandläkare – ser vi det som en självklarhet att underlätta för dem genom att erbjuda mobil tandvård. Behandlingarna håller samma höga kvalitet som de som utförs på en tandvårdsklinik, och patienten sparar på orken vilket underlättar för förebyggande vård.

För de patienter som föredrar att besöka oss för utförd tandvård, välkomnar vi till vår helt nya tandvårdsklinik i Bromma! Här tas du emot i ljust fräscha och nyrenoverade lokaler, av en av vårt 40-tal välutbildade tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor.

Välmående ger god munhälsa

På Flexident bedriver vi både allmäntandvård och specialisttandvård. Vi är mycket noga med att alltid se till patientens allmäntillstånd, och vara lyhörda för varje person individuella behov. Vi erbjuder kvalitativ och patientsäker vård, och framförallt: vi vill alltid ge våra patienter ett trevligt och personligt bemötande. Ett allmänt välbefinnande främjar även munhälsan, detta vill vi på Flexident ta fasta på.

Har du frågor eller funderingar om hur vi kan hjälpa just dig eller din närstående? Varmt välkommen att kontakta oss på Flexident! 

Registrera mobil tandvård

Boka tid på vår klinik

Kontakta oss