Vår värdegrund

Flexidents värdegrund är kvalitativ och patientsäker vård med fokus på patienten samt respekt för alla människors lika värde.

Detta innebär ett trevligt och respektfullt bemötande och att alltid vara lyhörd för patientens behov och önskemål. Att ha förståelse för patientens allmänna sjukdomsbild och anpassa vården därefter.

Alla medarbetare på Flexident skall arbeta utifrån denna värdegrund och bidra till att hela verksamheten genomsyras av dessa värderingar.