Vad kostar ett tandläkarbesök för äldre med tandvårdsstödsintyg?

Alla som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser har rätt till ett s.k. tandvårdsstödsintyg. Att erhålla ett tandvårdsstödsintyg innebär att man får en typ av bidrag för sin tandvård, och man behöver då endast betala samma avgift som gäller för öppen hälso- och sjukvård, f.n. 200kr/tandläkarbesök och 100kr/tandhygienistbesök. Självklart räknas dessa nödvändiga tandvårdsavgifter in i högkostnadsskyddet vilket f.n. är 1100 kr räknat på en 12-månadersperiod. För personer över 85 år är besöken kostnadsfria.

Som äldre med tandvårdsstödsintyg, gäller det fria vårdvalet. Det fria vårdvalet innebär att man som patient själv har rätt att välja sin vårdgivare, oavsett om det är på stationär klinik eller i form av hemtandvård.

Vem har rätt till tandvårdsstödsintyg?

 Alla som bor på ett äldreboende och personer med omfattande omsorgsbehov som bor hemma har rätt till ett intyg om nödvändig tandvård. Tandvårdsstödsintyget kan utfärdas av till exempel kommunens biståndsbedömare, en LSS-handläggare, eller av chefen/sjuksköterska för ett särskilt boende.

I första hand bör patienten eller-/anhörig ansöka om intyget till den berörda handläggaren i kommunen/stadsdelen, men man kan också ansöka direkt hos Tandvårdsenheten.

Mobil och uppsökande tandvård – mycket uppskattat bland äldre

Tack vare det fria vårdvalet, har man rätt att själv välja vilken tandläkarklinik man vill besöka – eller välja att bli besökt av!

Mobil tandvård innebär att man tar hjälp av uppsökande tandläkare, det vill säga att man får tandvården utförd i hemmet, och alla med ett tandvårdsstödsintyg har möjlighet att få denna vård. Det allra mesta av tandvården kan utföras på plats hemma hos patienten. Det uppsökande tandvårdsteamet på Flexident har med sig komplett tandläkarutrustning vilket exempelvis inkluderar utrustning för att undersöka och ta röntgen, laga tänder och ta ut dåliga tänder, framställa proteser och laga trasiga proteser.

Som äldre är det viktigt att regelbundet se över sina tänder och sin munhälsa, eftersom en infektion i en tand eller i munhålan, många gånger sammanfaller med infektioner i övriga kroppen.

Vi på Flexident tycker att det är viktigt att våra patienter känner sig bekväma, och därför erbjuder vi mobil tandvård där patienten känner sig som mest bekväm – i dennes eget hem eller på ett särskilt boende om personen vistas på ett sådant.

Oavsett hur de specifika vårdbehoven ser ut, så läggs stor vikt vid att ge förebyggande tandvård och att vården planeras efter patientens individuella behov och möjligheter.

Sveriges pensionärer har i regel mycket bra munhälsa – fler och fler har kvar sina egna tänder även högt upp i åldrarna. Vi på Flexident vill se en fortsättning på denna positiva utveckling, och plats eller restider i Stockholm ska inte behöva utgöra ett hinder för att man som äldre med tandvårdsstödsintyg ska få tillgång till sin nödvändiga tandvård.

Varmt välkommen att höra av er till oss på Flexident!