Personer som har ett långvarigt och omfattande omvårdnadsbehov, i egna bostäder likväl som särskilda boenden, har möjlighet att ansöka om ett tandvårdsstödsintyg. Med detta intyg har patienten tillgång till både uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Vad är då skillnaden mellan dessa?

Uppsökande tandvård

Här får den berättigade en kostnadsfri munhälsobedömning 1 gång per år. Du kan läsa mer om munhälsobedömningen här. I den uppsökande tandvården ingår också regelbundna munvårdsutbildningar, teoretisk och praktisk, till omvårdnadspersonal, för att stärka dem och ge en ökad trygghet och kompetens inom oral hälsa och munvård. På så vis kan kan personal på särskilda boenden bidra till att hjälpa brukarna att bibehålla en god munhälsa. Mer om munvårdsutbildningen hittar du här.

Nödvändig tandvård

I den nödvändiga tandvården ingår tandläkar-och hygienistbehandlingarna. Den berättigade patienten med tandvårdsstödsintyget får hjälp med sin munhälsa och tandvård för att vara smärt- och infektionsfri i munnen. Likaså för att kunna ha en tillfredställande tuggförmåga och kunna tillgodogöra sig maten. Behandlingarna som ligger inom ramen för nödvändig tandvård syftar till en förbättra oral- och allmänhälsa, samt ett ökat välbefinnande.

Vad innebär nödvändig tandvård?

  • Innefattar det fria vårdvalet
  • Faller under hälso- och sjukvårdstaxan
  • Ett tandläkarbesök kostar 250kr i besöksavgift
  • Ett tandhygienistbesök kostar 250kr i besöksavgift
  • Kostnadsfria behandlingar för patienter över 85 år, d.v.s besöksavgiften utgår.

Att boka oss för nödvändig tandvård är enkelt – fyll bara i formuläret, så hör vi av oss! Du får också gärna ringa oss för att registrera en patient, på tel nummer 08-562 972 77.