Personer som har ett långvarigt och omfattande omvårdnadsbehov, i egna bostäder likväl som särskilda boenden, har möjlighet att ansöka om ett tandvårdsstödsintyg. Med detta intyg har patienten tillgång till både uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Vad är då skillnaden mellan dessa?

Uppsökande tandvård

Här får patienten en kostnadsfri munhälsobedömning 1 gång per år. Du kan läsa mer om munhälsobedömningen här. Vi bistår också med regelbunden munvårdsutbildning, teoretisk och praktisk, till omvårdnadspersonalen, för att stärka dem och ge en ökad trygghet och kompetens inom oral hälsa och munvård. På så vis kan de hjälpa patienten till att bibehålla en god munhälsa. Mer om munvårdsutbildningen hittar du här.

Nödvändig tandvård

I den nödvändiga tandvården ingår tandläkar-och hygienistbehandlingarna. Den berättigade patienten med tandvårdsstödsintyget får hjälp med sin munhälsa och tandvård för att vara smärt- och infektionsfri i munnen. Likaså för att kunna ha en tillfredställande tuggförmåga och kunna tillgodogöra sig maten. Behandlingarna som ligger inom ramen för nödvändig tandvård syftar till en förbättra oral- och allmänhälsa, samt ett ökat välbefinnande.

Vad innebär nödvändig tandvård?

  • Innefattar det fria vårdvalet
  • Faller under hälso- och sjukvårdstaxan
  • Ett tandläkarbesök kostar 200 kronor
  • Ett tandhygienistbesök kostar 1000 kronor
  • Kostnadsfria behandlingar för patienter över 85 år

Att boka oss för nödvändig tandvård är enkelt – fyll bara i formuläret, så hör vi av oss! Du får också gärna ringa oss för att registrera en patient, på nummer 08-562 972 oss med dem också.