Prislista

Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 kr
Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 450 kr
Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1500 kr
Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1050 kr
Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1850 kr
Basundersökning, utförd av tandhygienist 755 kr
Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 990 kr
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 300 kr
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 645 kr
Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 65 kr
Röntgenundersökning, delstatus 300 kr
Röntgenundersökning, helstatus 920 kr
Panoramaröntgenundersökning 650 kr
Röntgenundersökning, omfattande 1025 kr
Studiemodeller, för behandlingsplanering 670 kr
Salivsekretionsmätning 625 kr
Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 350 kr
Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) 650 kr
Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) 935 kr
Hälsofrämjande åtgärder
Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 485 kr
Profylaxskena, per skena 810 kr
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring, kortare behandlingstid 235 kr
Fluorbehandling inklusive professionell tandrengöring 375 kr
Borttagande avtandsten och/eller professionell tandrengöring, mindre omfattande 155 kr
Borttagande avtandsten och/eller professionell tandrengöring 375 kr
Borttagande avtandsten och/eller professionell tandrengöring, mer omfatatnde 575 kr
Professionell tandrengöring med Airflow 535 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 430 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder 790 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling, mindre tidskrävande 1850 kr
Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 2150 kr
Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 480 kr
Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 195 kr
Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 1550 kr
Beteendemedicinsk behandling 600 kr
Ickeoperativ behandling av kariessjukdom 530 kr
Stegvis exkavering 1200 kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 525 kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mer omfattning, mer tidskrävande 650 kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1080 kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning, mer tidskrävande 1250 kr
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 3350 kr
Kirurgiska åtgärder
Tanduttagning, en tand 1150 kr
Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand 1950 kr
Tanduttagning, tillkommande, enkel 250 kr
Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 3950 kr
Omfattande dentoalveolär kirurgi 4550 kr
Tanduttagning, övertalig tand 1060 kr
Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2650 kr
Implantat, per styck 4230 kr
Operation käkbensförankrad implantat, en fixtur 10 220 kr
Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik 2610 kr
Operation käkbensförankrad implantat, två eller tre fixturer per operation 12 850 kr
Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik 4195 kr
Operation käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer 16 495 kr
Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik 4700 kr
Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle 2850 kr
Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle 3950 kr
Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle 3850 kr
Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5500 kr
Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5750 kr
Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 2185 kr
Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 2595 kr
Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 385 kr
Rotbehandling
Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4350 kr
Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 5150 kr
Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 6450 kr
Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6950 kr
Akut endodontisk behandling 850 kr
Komplicerad rotkanallokalisation 950 kr
Stiftborttagning 1350 kr
Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 5150 kr
Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, flera rötter 5450 kr
Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1350 kr
Explorativ endodontisk behandling el. upprensad tand där behandling avbryts 995 kr
Explorativ endodontisk behandl. el. upprensad tand där behandl. avbryts, mer omf. 1600 kr
Behandling av tand med resorption, perforation eller öppet apex, inkl materia 1600 kr
Borttagande av frakturerad fil i rotkanal 850 kr
Borttagande av frakturerad fil i rotkanal, mer omfattande 1600 kr
Bettfysiologiska
Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4350 kr
Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4350 kr
Reponeringsskena, per skena 5560 kr
Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2150 kr
Motorisk aktivering 520 kr
Bettslipning för ocklusal stabilisering 850 kr
Apneskena 7720 kr
Reparativa åtgärder
Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 750 kr
Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1125 kr
Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1350 kr
Fyllning av en yta på molar eller premolar 925 kr
Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1375 kr
Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1755 kr
Krona i plastiskt material, klinikframställd 2285 kr
Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 625 kr
Tillägg estetisk tillägg fyllningar 595 kr
Protetiska åtgärder
Permanent tandstödd krona, en per käke 6900 kr
Permanent tandstödd krona, flera i samma käke 5300 kr
Tillägg högestetisk konstruktion i keram, per krona, fasad eller hängande led 1250 kr
Tillägg högestetisk konstruktion i keram med avancerad framställningsteknik, per krona, fasad eller hängande led 2500 kr
Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3700 kr
Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 1990 kr
Hängande led vid tandstödd protetik, per led 2750 kr
Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per led 2150 kr
Tillägg helkeramisk emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 1750 kr
Radikulärförankring vid avtagbar protes 3800 kr
Semipermanent krona eller hängande led, per led 2750 kr
Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 4150 kr
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1250 kr
Tillägg för ädelmetall Faktura
Tillägg för fastsättning med adhesiv teknik, per stöd 450 kr
Tillägg för teknikerkostnad vid färgtagning på laboratorium Faktura
Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 650 kr
Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd, med teknikerinsats 811 kr + Faktura
Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats 1750 kr
Broreparation med tandteknisk insats 5250 kr
Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 9500 kr
Sadelkrona 5950 kr
Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4550 kr
Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6550 kr
Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12 950 kr
Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 14 750 kr
Attachments, per styck Faktura
Hel underkäksprotes 12 350 kr
Hel överkäksprotes 11 750 kr
Immediatprotes, hel käke 8550 kr
Tillägg för ökad teknikerkostnad vid metallförstärkning av helprotes eller helprotes utförd enligt myodynamisk teknik Faktura
Justering av avtagbar protes 550 kr
Lagning av protes eller tillsättning av protestand 1550 kr
Mjukrebasring av protes 2500 kr
Rebasering av protes 3150 kr
Lagning av protes där avtryck krävs 2550 kr
Rebasering och lagning av protes 3650 kr
Komplicerad lagning av protes 4650 kr
Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7750 kr
Inmontering av förankringselement, per käke 3150 kr
Ocklusionskorrigerande bettslipning 2750 kr
Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5750 kr
Klammerplåt 4150 kr
Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 750 kr
Implantatförankrad krona, en per käke 10 400 kr
Implantatförankrad krona, flera i samma käke 8550 kr
Tillägg oxidkeramisk konstruktion, per krona eller hängande led 2500 kr
Hängande led vid implantatförankrad bro 3700 kr
Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 2050 kr
Fästskruv och cylinder vid semimpermanent krona på implantat, per implantat 525 kr
Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 2750 kr
Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat 475 kr
Distans inkl centrumskruv, per styck 1450 kr
Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 49 500 kr
Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 51 500 kr
Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 54 500 kr
Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 46 500 kr
Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 26 500 kr
Implantatstödd täckprotes, tre implantat 28 500 kr
Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 31 500 kr
Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 3650 kr
Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 3950 kr
Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 4750 kr
Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantat-komponeter och förankringselement 15 500 kr
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat 2550 kr
Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1415 kr
Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat 3750 kr
Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 5350 kr
Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs 12 950 kr
Fästskruv, per styck 225 kr
Centrumskruv, per styck 820 kr
Implantatförankrad krona på befintligt implantat 9550 kr
Övrigt
Blekning per käke Klinik Boost 1750 kr
Blekning , per käke Hemma 1500 kr
Blekning , per käke Zoom 2000 kr
Blekning , upprepad - Hemman per spruta (Inom 6 Månader) 200 kr
Blekning, avital tand 1250 kr
Bleking, avital tand, inläggsbyte 350 kr
Fastsättning eller borttagning av tandsmycke 500 kr
Tandskydd 900 kr
Tandteknikerkostnad för tandskydd Faktura
Skiftlig intyg 500 kr
Skriftlig intyg, ringa omfattning 300 kr
Uteblivande/sent återbud Hygienist 500 kr
Uteblivande/sent återbud Tandläkare 750 kr