Undersökning

För att upptäcka eventuella sjukdomstillstånd i munnen är det viktigt med regelbundna tandundersökningar hos tandläkaren. Förutom tänderna undersöks också tunga, tandkött och slemhinnor.

Läs mer om tandundersökningar.

Tandköttsinflammation / Tandlossning

Tandlossning är en sjukdom som börjar med att bakterier samlas i tandköttsfickan och skapar en tandköttsinflammation. Om inflammationen inte behandlas kan den sprida sig till tandbenet – vilket resulterar i att tänderna blir lösa.

Läs mer om tandlossning och tandköttsinflammation.

Karies / Hål i tänderna

Karies bildas ofta på tandytor som är svåra att hålla rena. Skadliga bakterier bildar då syror som luckrar upp tandytans emalj och skapar ett ”hål i tanden”. Har man fått ett hål i tanden på grund av karies bör det lagas. Tandläkaren lagar hålet genom att ta bort den skadade delen av tanden och ersätta den med ett tandfyllnadsmaterial.

Läs mer om karies.

Rotfyllning

Har du fått ett hål i tanden som blivit så stort att det har nått tandroten, bör tanden i regel behandlas med en rotfyllning. Detta innebär att den levande delen i tandpulpan (blodkärl och nerver) avlägsnas och fylls med ett gummibaserat rotfyllningsmaterial.

Läs mer om rotfyllning.

Tandkronor och tandbroar

Skadade tänder som är svåra att laga med hjälp av plastfyllning kan istället behandlas med tandkronor eller tandbroar.

Läs mer om tandkronor och tandbroar.

Tandimplantat

Tandimplantat fungerar som konstgjorda tandrötter som man använder för att fästa tandkronor eller tandbroar på. Tandimplantat kan vara nödvändigt när man exempelvis har förlorat flera tänder, är tandlös eller har en tandlucka.

Läs mer om tandimplantat.

Tandproteser

Tandproteser är avtagbara tandersättningar. Protesen kan ersätta endast några tänder (delprotes) eller samtliga tänder i en käke (helprotes). En tandprotes efterliknar de egna tänderna oavsett vilken typ av protes man utför.

Läs mer om tandproteser.