Vad är karies?

Karies, eller hål i tänderna, får man när skadliga bakterier bildar syror som luckrar upp tandytans emalj och bildar ett ”hål i tanden”. De tandytor som är svåra att hålla rena är de som oftast drabbas av karies. Vanligast är det ytorna mellan tänderna där tandborsten inte riktigt kommer åt. Därför är det viktigt att hålla efter där med tandtråd eller mellanrumsborstar. Har man många och stora lagningar sedan tidigare kan det också vara svårare att hålla rent.

Muntorrhet kan leda till att man har lättare för att få karies. Detta eftersom saliven innehåller buffrande ämnen som motverkar bakteriernas syraangrepp.

Äldre personer får oftare karies än unga. Det kan bero på att många äldre tar läkemedel som ger muntorrhet. Om man har blottade tandhalsar är dessa ytor känsligare för syraangrepp och därmed lättare att få hål i.

Förebygga karies

Man kan själv förebygga karies genom att undvika söta mellanmål och att vara noggrann med tandhygienen. Ett litet hål kan repareras med olika typer av fluorbehandling, t.ex. fluortabletter, fluortuggummi eller fluorskölj. Man bör borsta tänderna med fluortandkräm minst 2 gånger per dag.

Laga hål i tänderna

Det är inte alla kariesangrepp som lagas. Begynnande kariesangrepp (initialkaries) lagas inte, detta då även om tandytan börjat luckras upp så har angreppet inte kommit så långt att ett hål hunnit uppstå. Dessa angrepp kan oftast läka av sig självt om man håller rent och använder fluor regelbundet. Har kariesangreppet gått så långt att man fått ett hål i tanden bör det lagas. Tandläkaren tar då bort den skadade delen av tanden och ersätter det med ett tandfyllnadsmaterial som oftast består av ett plastmaterial. Ibland kan ett hål lagas utan bedövning, men i större fall bör man i regel få en lokalbedövning.