Vad innebär rotfyllning?

En tand består av en mineraldel och en levande del som kallas för tandpulpan. I pulpan finns det blodkärl och nerver som försörjer tanden. När man fått ett hål i tanden som blivit så stort att det har nått tandpulpan, bör tanden i regel rotfyllas. Detta innebär att den levande delen i pulpan (blodkärl och nerver) avlägsnas och fylls med ett gummibaserat rotfyllningsmaterial.

Hur går rotfyllningen till?
Tandläkaren borrar bort den karierade delen av tanden samt avlägsnar blodkärl och nerver i tandens innersta del, tandpulpan. Roten rensas med filar i ökande storlek under regelbunden sköljning med antibakteriell vätska. Röntgenbilder tas för att säkerställa att man rensar ner till hela tandrotens längd. När roten är färdigrensad och spolats ren så fylls tandroten med rotfyllningsmassan. Beroende på vilken tand det handlar om kan det finnas mellan en till fyra rotkanaler. När tandläkaren gjort färdigt rotfyllningen försluts tanden med en plastfyllning. Om skadan var stor så kan en krona och ibland även ett stift rekommenderas.

Ibland kan man behöva rotfylla en tand för att kunna sätta ett stift i roten som sedan används som fäste för att kunna sätta en porslinskrona på tanden.

Det är inte bara karies som kan leda till skador på tandpulpan, om tanden utsätts för våld i form av exempelvis ett kraftigt slag kan skadan ibland bli så pass omfattande att tanden behöver rotfyllas.
Fördelen med en rotfyllning är att man slipper dra ut tanden och man får en tand som kan fungera i många år framöver. Prognosen för rotfyllningar är i regel mycket god, men detta beror på hur stor infektionen eller skadan är och vilken tand det är som rotfylls. Det kan vara mer komplicerat att rotfylla en tand som sitter långt bak i munnen då det är vara svårare att komma åt den.