Vad är tandlossning?

Tandlossning är en sjukdom med långsamt förlopp som börjar med att bakterier ansamlas i utrymmet mellan tand och tandkött, i den så kallade tandköttsfickan. Om dessa bakterier får ligga kvar och växa till leder detta till att fickan mellan tanden och tandköttet blir djupare, och då går det inte längre att komma åt bakterierna med tandborsten. När saliven med sitt innehåll av calcium kommer in i bakteriebeläggningarna bildas tandsten. Tandstenen går inte att borsta bort utan kräver mekaniskt avlägsnande utförd av tandhygienist eller tandläkare. Om detta tillstånd förblir obehandlat kan inflammationen sprida sig till tandbenet som långsamt bryts ner vilket på sikt resulterar i att tänderna blir lösa.

En stor riskfaktor för tandlossning är rökning. Rökning gör att blodförsörjningen till tandköttet försämras och därmed försämras även kroppens försvar mot bakterierna.

Symtom på tandköttsinflammation

Ett tidigt tecken på att man fått en inflammation i tandköttet är att det blöder när man borstar tänderna.
Tandköttsinflammationen är oftast smärtfri under en lång tid. Detta innebär att när man väl får symtom då har sjukdomen hunnit gå långt. Vid en långvarig obehandlad sjukdom kan man känna att en eller flera tänder blivit rörliga. Det är därför viktigt att gå regelbundet till en tandläkare eller tandhygienist för att upptäcka sjukdomen i god tid.

Behandling

En bra rutin för den dagliga munvården är det viktigaste i att behandla tandkötts- och tandlossningsproblem. Förutom tandborstning så måste man även vara noggrann med att göra rent mellan tänderna. Tandhygienisten kan hjälpa dig att ta fram de rutiner som är optimala för dig samt behandla tandköttsproblematiken genom att mekanisk infektionssanering.