Tandvård på dina villkor utan att du behöver lämna hemmet

Mobil tandvård innebär att ett tandvårdsteam (tandläkare och tandsköterska) besöker patienten i dennes hemmiljö, istället för att patienten åker iväg till sin tandläkare. Behandlingarna utförs på valfri plats i hemmet, vanligen i patientens säng, med mobil utrustning och portabel röntgen möjliggör i princip all tandbehandling som normalt utförs på en vanlig tandklinik.

Fördelarna med mobil tandvård är många, både för patienten, anhöriga och vårdpersonal.

– Den patientgrupp vi träffar är ofta extra känslig för förflyttningar och stress. Genom att vi kan behandla dem i deras hemmiljö slipper de utmattning, oro och andra negativa faktorer. Vi får då också bättre möjlighet att behandla patienten eftersom denne orkar mer, vilket minskar antalet behandlingstillfällen samtidigt som patienten mår bättre både psykiskt och fysiskt, säger Robeir Saliba, legitimerad tandläkare på Flexident.

Tandvårdsteamet ges också möjlighet att se över vilken typ av munvårdsprodukter som patienten använder.

– Vi kan upptäcka sådant som exempelvis slitna tandborstar, men också arbeta förebyggande genom att instruera i munvård med patientens egna utrustning, säger Robeir Saliba.

För vårdpersonalens del handlar fördelarna både om att spara på personalresurserna i och med att man kan minska på resor och tid iväg från hemmet, men också om att tandvårdsteamet och personalen får ett närmare samarbete och enklare kan stötta varandra för att ge patienten bättre vård.

Med dagens teknik kan tandvårdsteamet utföra nästan alla de ingrepp som annars genomförs på klinik.

– Det är inte utrustningen eller miljön som styr, utan snarare patientens allmäntillstånd. Vi arbetar alltid med patienten i fokus.

Om mobil tandvård

  • Mobil tandvård är ett koncept i huvudsak till äldre personer inom äldreomsorgen samt till personer som omfattas av Lagen om stöd och service och med viss funktionsnedsättning (LSS)
  • Alla som har bedömts ha ett omfattande och varaktigt omvårdnadsbehov har rätt till en kostnadsfri munhälsobedömning en gång per år samt ett tandvårdsstödsintyg (TVI) som berättigar dem till nödvändig tandvård hos valfri tandvårdsgivare.
  • Syftet med munhälsobedömningen är bland annat att identifiera behov av behandling varpå patienten har rätt till nödvändig tandvård.
  • Idag är cirka 170 000 personer berättigade till nödvändig tandvård.