Är mobil tandvård lika bra som på fast klinik?

Ja! Mobil tandvård är precis lika bra som tandvård på våra fasta kliniker. Vi har mobil utrustning som motsvarar den som finns på fast klinik, och kan därför garantera samma vård som patienten skulle ha fått annars. Skulle inte kvaliteten leva upp till den standarden skulle den inte få genomföras i hemmiljö.

Fördelar med mobil tandvård

Mobil hemtandvård ger inte bara patienten högkvalitativ, bekväm och trygg tandvård i hemmet, utan det finns även fördelar för anhöriga och vårdpersonal. Några av de fördelar som finns med mobil hemtandvård är:

  • Minskad utmattning och oro hos patienten
  • Att tandvårdsteamet kan se över vilka munvårdsprodukter som patienten använder samt ge instruktioner på hur patienten på bästa sätt använder den utrustning de redan har
  • Att vårdpersonalens resor och tid iväg minskas vilket sparar på personalresurserna
  • Att samarbetet mellan vårdpersonalen och tandvårdsteamet blir närmare vilket ger patienten bättre vård

Är du osäker på om mobil tandvård är rätt val för dig? Kontakta oss, så hjälper vi dig!

Tillbaka till faq