Hur går en mobil tandläkarundersökning till?

För att vara berättigad till en mobil tandläkarundersökning, måste först munhälsobedömningen visa att patienten är i behov av nödvändig tandvård. Är patienten i behov av nödvändig tandvård, kommer ett tandvårdsteam ut till patientens hem och upprättar en terapiplan i samråd med patient och vårdpersonal. När en terapiplan är på plats genomförs behandlingen utifrån denna. För att kunna genomföra en tandläkarundersökning har vi bland annat med oss mobil tandläkarutrustning för att kunna:

  • Undersöka och ta röntgen
  • Laga tänder
  • Ta ut dåliga tänder
  • Framställa proteser

Tandvård utförd i hemmet är likvärdig med den tandvård som man vanligtvis kan få hos tandläkarmottagningen. Mobil tandvård blir allt vanligare då det håller hög kvalité och uppskattas av många.

Vad ingår i en munhälsobedömning?

Syftet med en munhälsobedömning är att kartlägga status av patientens munhälsa för att på så sätt kunna fastställa ett eventuellt behandlingsbehov. Under munhälsobedömningen genomför vi en övergripande kontroll och undersöker hur:

  • Stort omsorgsbehovet är
  • Patientens munvårdsrutiner ser ut
  • Den dagliga munvården kan optimeras

Information och instruktioner i hur den dagliga munvården ska skötas ges till patienten efter avslutad munhälsobedömning. Skulle undersökningen visa att patienten är i behov av nödvändig tandvård utfärdas ett tandvårdsstödsintyg.

Har du frågor om våra munhälsobedömningar? Eller kanske kring våra mobila tandläkarundersökningar? Kontakta oss, så hjälper vi dig!

Tillbaka till faq