Vad är tandimplantat?

Tandimplantat är speciella skruvar av titan som opereras in i käkbenet. Titan är en metall som har en unik förmåga att växa fast i käkbenet och tolereras väl av kroppens vävnader. Implantaten fungerar som konstgjorda tandrötter som man sedan använder för att fästa kronor eller broar på.

När skall man överväga implantatbehandling?

  • När man har förlorat flertalet tänder och det inte finns tillräckligt med egna tänder kvar till att kunna sätta fast en bro på
  • När man har en entandslucka och inte vill slipa på friska granntänder vilket krävs för att utforma en bro
  • När man är helt tandlös och inte vill ha avtagbara proteser

Är man helt tandlös i en käke behövs det i allmänhet fyra till sex implantat per käke för att kunna bära en hel tandrad med konstgjorda tänder.

Idag är implantatbehandling en vanlig behandlingsmetod inom tandvården. Det finns många studier gjorda och prognosen för implantatbehandlingar är mycket goda.

Tobaksrökning är en faktor som kraftigt försämrar prognosen för implantat.