Vad är en munhälsobedömning?

En munhälsobedömning är en övergripande kontroll med syfte att kartlägga status och fastställa ett eventuellt behandlingsbehov. Man undersöker helt enkelt hur stort omsorgsbehovet är vad gäller munhälsan, och hur de dagliga munvårdsrutinerna ser ut för patienten samt hur man kan optimera den dagliga munvården. Vid behov av tandvård ser bedömaren till att patienten får sina behov tillgodosedda antingen i egen regi eller via remiss till annan vårdgivare.

Flexident erbjuder:

  • Uppsökande verksamhet
  • Utförandet av en årlig munhälsobedömning
  •  Årlig munvårdsutbildning av omsorgspersonal på boenden, dvs en utbildning/fortbildning inom munhälsovård för äldre

Utbildning i ROAG för vårdpersonal

Vi på Flexident erbjuder kostnadsfri utbildning inom ROAG för all sjukvårdspersonal på äldreboenden, då detta skapar ännu bättre förutsättningar att främja en god munhälsovård för äldre. Har du frågor om munhälsobedömningar eller andra frågor om vår mobila tandvård? Välkommen att höra av dig till oss på Flexident på 08- 562 97 277 eller es.tn1718969374edixe1718969374lf@of1718969374ni1718969374, så hjälper vi dig!